Niemcy: czarno, czy zielono – na pewno drożej

„Rzeczpospolita” dotarła do raportu Boston Consulting Group, z którego wynika, że decyzja rządu Niemiec o wyłączeniu wszystkich elektrowni jądrowych do 2022 roku będzie miała znaczny wpływ na energetykę w całej Europie.||Pierwszy scenariusz zakłada bardziej powszechne wykorzystanie w Niemczech technologii węglowej, co kosztowałyby energetykę i odbiorców tego kraju 4 – 5 mld euro rocznie.

Całkowicie zmieniłoby to również europejski rynek praw do emisji CO2, gdyż ich ceny wzrosłyby gwałtownie. Zmniejszyłaby się również zyskowność produkcji energii – czytamy w „Rzeczpospolitej”.

Zgodnie z drugim scenariuszem, w Niemczech nastąpi ekspansja energetyki odnawialnej oraz Ľródeł gazowych, co pociągnie za sobą ogromny wzrost kosztów produkcji energii, szacowany przez BCG znacznie ponad 10 mld euro rocznie.

Firma konsultingowa zwraca również uwagę na problem stabilizacji niemieckiego systemu energetycznego i przypomina, że już teraz Niemcy importują energię produkowaną we francuskich elektrowniach jądrowych, co z czasem będzie się jeszcze zwiększać.

Źródło: nuclear.pl