Wykrywanie wybuchów jądrowych

Wykorzystanie broni jądrowej w końcowej fazie II wojny światowej spowodowało przyspieszenie  badań nad sposobami zneutralizowania skutków jej działania, a w szczególności zminimalizowania strat wśród ludności i strat materialnych. Obrona przed bronią jądrową może być obroną czynną polegającą najogólniej rzecz biorąc na zniszczeniu broni przeciwnika lub obroną bierną, której celem jest ograniczenie własnych strat. Jednym z elementów obrony biernej jest wczesne wykrywanie ataku jądrowego i prognozowanie jego skutków.

Wykrywanie wybuchów jądrowych – Krzysztof Rzymkowski