Umieszczenie w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju budowy elektrowni jądrowych o łącznej mocy 6000 MWe i zapowiedź przyspieszenia harmonogramu ich budowy są bardzo pozytywne. Polska będzie potrzebowała energii wytwarzanej w tych elektrowniach i każdy rok przyspieszenia ich powstania oznacza poważne oszczędności dla odbiorców energii elektrycznej.

Komentarz do planu Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) (.pdf)