Podsumowanie referatu „Czemu Polska potrzebuje energetyki jądrowej?”