Seminarium „Miejsce elektrowni jądrowych w polskim miksie energetycznym” 14 lutego 2019

Komitet Energetyki Jądrowej Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Stowarzyszenie Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej
Sekcja Energetyki Jądrowej Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego

Uprzejmie zapraszamy na otwartą prelekcję pod tytułem:

Miejsce elektrowni jądrowych w polskim miksie energetycznym,

którą wygłosi pan Ziemowit Iwański.

W prezentacji omówiony zostanie rozwój energetyki w Polsce – wyzwania oraz kierunki jej rozwoju w przyszłości. Przedstawione będą dostępne technologie energetyczne oraz miks energetyczny przyszłości, oparty głównie na energetyce zeroemisyjnej. Szczegółowej ocenie zostanie poddana energetyka jądrowa, jej kierunki rozwojowe oraz możliwości i wyzwania związane z jej wdrożeniem w Polsce. Omówione będą nowoczesne technologie oraz zarządzanie inwestycją budowy EJ.

Mgr inż. Ziemowit Iwański ukończył studia w dziedzinie energetyki jądrowej. W latach 1981-1998 zajmował się pracami badawczo-rozwojowymi związanymi z energetyką jądrową oraz
zastosowaniami bloków gazowo-parowych. W latach 1984-1986 odbył staż we Francji w ramach programu stypendialnego MAEA energetyki jądrowej. Jest autorem wielu publikacji technicznych, w pismach branżowych i na konferencjach PowerGen. W 1998 r. rozpoczął pracę w GE PowerSystems. Od 2005 r. pracował na stanowisku Regionalnego Dyrektora Wykonawczego GE Energy w Polsce, na Ukrainie oraz w krajach bałtyckich, a w latach 2011-2015 jako Regionalny Dyrektor Wykonawczy GE Hitachi Nuclear Energy w Polsce i krajach bałtyckich. Od 2015 do 2018 r. był kontraktowym Dyrektorem Wykonawczym ds. Rynków Zagranicznych w Energoprojekcie Katowice S.A. W chwili obecnej jest doradcą Zarządu w firmie APS Energia Sp. z o.o. i wykładowcą w Akademii Ekonomii i Finansów w Warszawie na nowoutworzonym kierunku „Energy Management”.

Seminarium odbędzie się w dniu 14 lutego 2019 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej SK4 na parterze budynku Starej Kotłowni na terenie Politechniki Warszawskiej (za Gmachem Głównym), Plac Politechniki 1.

Wstęp wolny – serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Przewodniczący KEJ SEP – prof. dr hab. inż. Józef Paska
Sekretarz Generalny SEREN – dr inż. Krzysztof Rzymkowski
Przewodniczący SEJ PTN – dr inż. Andrzej Mikulski