Seminarium „Biofizyczne aspekty wpływu niskich dawek promieniowania jonizującego na ryzyko powstania nowotworu” 15 marca 2019

Komitet Energetyki Jądrowej Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Stowarzyszenie Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej
Sekcja Energetyki Jądrowej Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego

Uprzejmie zapraszamy na otwartą prelekcję pod tytułem:

Biofizyczne aspekty wpływu niskich dawek promieniowania jonizującego na ryzyko powstania nowotworu,

którą wygłosi dr inż. Krzysztof W. Fornalski.

W prezentacji omówiony zostanie problem wpływu niskich dawek promieniowania jonizującego na organizmy. Choć najczęściej do tego problemu podchodzi się od strony czysto epidemiologicznej, to jednak w prezentacji omówione zostaną mechanizmy biofizyczne na poziomie komórkowym, które łamią przyjętą liniowość w relacji dawka-skutek, takie jak efekt odpowiedzi adaptacyjnej. W szczególności opisane zostaną mechanizmy popromiennego tworzenia uszkodzeń DNA, generacji stabilnych mutacji, jak też procesy nowotworzenia w oparciu o modele fizyczne. Wszystko to składa się na spójny opis biofizyczny popromiennego indukowania komórek nowotworowych, od pojedynczego aktu jonizacji do rozwoju nowotworu według tzw. prawa Gompertza.

Dr inż. Krzysztof W. Fornalski jest fizykiem, absolwentem Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, stopień doktora otrzymał w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w roku 2012 (z wyróżnieniem). Zajmuje się różnymi zagadnieniami związanymi z ochroną radiologiczną, oprócz pracy w przemyśle (w PGE EJ 1 sp. z o.o. na stanowisku Eksperta ds. Ochrony Radiologicznej), pracuje także naukowo w dziedzinie fizyki radiacyjnej oraz biofizyki radiacyjnej we współpracy z NCBJ.

Seminarium odbędzie się w dniu 15 marca 2019 r. (piątek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej SK4 na parterze budynku Starej Kotłowni na terenie Politechniki Warszawskiej (za Gmachem Głównym), Plac Politechniki 1.

Wstęp wolny – serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Przewodniczący KEJ SEP – prof. dr hab. inż. Józef Paska
Sekretarz Generalny SEREN – dr inż. Krzysztof Rzymkowski
Przewodniczący SEJ PTN – dr inż. Andrzej Mikulski