Seminarium „Środowiskowe aspekty energetyki jądrowej” 16 maja 2019

 

Komitet Energetyki Jądrowej Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Stowarzyszenie Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej
Sekcja Energetyki Jądrowej Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego

Uprzejmie zapraszamy na otwartą prelekcję pod tytułem

Środowiskowe aspekty energetyki jądrowej,

którą wygłosi prof. dr hab. inż. Andrzej G. Chmielewski,

dyrektor Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej, vice-przewodniczący Rady Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej przy Prezesie PAA; członek Zarządu SEREN i PTN; przewodniczący RN CLOR, członek prezydium RN NCBJ i ŚLCJ UW oraz Board Member of the International Irradiation Association.

Streszczenie

Unia Europejska jest zdecydowana do roku 2050 zredukować emisję ditlenku węgla o 80% względem poziomu z roku 1990. Państwa członkowskie powinny dysponować jak najszerszymi możliwości wyboru środków osiągnięcia niskoemisyjnej (pod względem emisji CO2) i własnego wyboru technologii wytwarzania energii elektrycznej (w tym energii ze źródeł odnawialnych, energii jądrowej, technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla oraz biomasy produkowanej w sposób zrównoważony). Trzeba zauważyć, że eksperyment dotyczący wdrażania zawartej w mapie drogowej polityki energetycznej, już został podjęty przez najbogatsze i najbardziej technologicznie rozwinięte kraje Europy, takie jak Niemcy. Rezultaty tego eksperymentu wyraźnie wskazują na popełnione błędy i uzyskane doświadczenie powinno zostać wykorzystane w działaniach innych krajów, w tym Polski. Bez wątpienia wykorzystanie jedynie OZE nie zapewni wymaganej redukcji emisji gazów cieplarnianych, a opłaty za emisję ditlenku węgla nie zmaleją. W oparciu o dostępne dane można stwierdzić, że mimo wzrostu udziału energii odnawialnej w miksie energetycznym, paliwa kopalne, zwłaszcza węgiel, nadal będą głównym paliwem wykorzystywanym w blokach energetycznych. Niestety w procesach spalania węgla, poza emisją ditlenku węgla będącego gazem cieplarnianym, emitowane są tlenki azotu i siarki, rtęć, PM 2.5, POPs. Efekty zdrowotne są powiązane zarówno z krótkim (godziny lub dni) jak i długoterminowym (miesiące lub lata) narażeniem na zanieczyszczone powietrze. Z tych przyczyn poza zmniejszeniem emisji ditlenku węgla, prowadzącym do ocieplenia klimatu, ważnym aspektem wpływającym na rozwój energetyki jądrowej w wielu krajach świata jest aspekt środowiskowy.

Seminarium odbędzie się w dniu 16 maja 2019 r. (czwartek) o godz. 16:15 w sali konferencyjnej SK4 na parterze budynku Starej Kotłowni na terenie Politechniki Warszawskiej (za Gmachem Głównym), Plac Politechniki 1.

Wstęp wolny – serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Przewodniczący KEJ SEP- prof. dr hab. inż. Józef Paska
Sekretarz Generalny SEREN – dr inż. Krzysztof Rzymkowski
Przewodniczący SEJ PTN – dr inż. Andrzej Mikulski