Medal im. prof. Pawła Jana Nowackiego dla Marka Rabińskiego

Dr inż. Marek Rabiński uhonorowany został medalem im. prof. Pawła Jana Nowackiego. Medal przyznawany jest przez Zarząd Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Paweł Jan Nowacki był znakomitym inżynierem, profesorem i organizatorem w dziedzinach automatyki i elektroniki, elektro-energetyki, techniki jądrowej i nukleoniki, techniki radarowej, techniki wysokich napięć i fizyki plazmy, pułkownikiem RAF w czasie II wojny światowej, wzorem patriotyzmu. Przez wiele lat był dyrektorem Instytutu Badań Jądrowych w Świerku pod Warszawą, inicjatorem budowy reaktorów EWA i MARIA. Medal im. Pawła Jana Nowackiego przyznawany jest za twórczą pracę w dziedzinie elektryki, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin uprawianych przez Profesora, jak również za zasługi, osiągnięcia i działalność na polu naukowym, technicznym, pedagogicznym, organizatorskim lub społecznym.

Marek Rabiński jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej (specjalność – energetyka jądrowa), doktorem nauk technicznych, adiunktem w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku (fizyka i inżynieria plazmy); autorem dwustu kilkudziesięciu publikacji naukowych, kieruje zadaniami programów europejskich EURATOM i EUROfusion kontrolowanej syntezy jądrowej; jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego i Stowarzyszenia Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej, członkiem Europejskiego Towarzystwa Nukleonicznego; organizatorem wyjazdów do Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia i popularyzatorem nauki.

22.05.2019

http://seren.org.pl/wp-content/uploads/2019/05/medal-Nowackiego-SEP.jpg