Seminarium „Radiacyjne metody konserwacji obiektów historycznych” 4 listopada 2019

Komitet Energetyki Jądrowej Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Stowarzyszenie Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej
Sekcja Energetyki Jądrowej Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego

Uprzejmie zapraszamy na otwartą prelekcję pod tytułem

Radiacyjne metody konserwacji obiektów historycznych

którą wygłosi dr inż. Wojciech Głuszewski,
adiunkt w Centrum Badań i Technologii Radiacyjnych Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. Chemik radiacyjny. Specjalista w zakresie technologii radiacyjnych i dozymetrii promieniowania jonizującego, ekspert w dziedzinie zastosowania technik jądrowych do identyfikacji i konserwacji obiektów o znaczeniu historycznym, sekretarz Stowarzyszenia Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie.

Streszczenie
W wykładzie podsumowane zostaną wyniki współpracy Autora z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (IAEA) i pracownią konserwacji dzieł sztuki Nucleart w Grenoble. Opisane zostaną również polskie przykłady zastosowania promieniowania jonizującego do wyjaławiania obiektów historycznych dla Muzeum na Majdanku, Muzeum Katyńskiego oraz Muzeum Marii Skłodowskiej–Curie w Warszawie.

Seminarium odbędzie się w dniu 4 listopada 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej SK4 na parterze budynku Starej Kotłowni na terenie Politechniki Warszawskiej (za Gmachem Głównym), Pl. Politechniki 1.
Wstęp wolny – serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Prezentacje udostępniane przez prelegentów są załączane po seminarium na stronie internetowej Stowarzyszenia Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej: http://seren.org.pl/publikacje/.

Następne seminarium, poświęcone bezpieczeństwu pracy reaktorów energetycznych, planowane jest na 28 listopada 2019.

Przewodniczący KEJ SEP – prof. dr hab. inż. Józef Paska

Sekretarz Generalny SEREN –  dr inż. Krzysztof Rzymkowski

Przewodniczący SEJ PTN – dr inż. Andrzej Mikulski