„Wypadek w Nyonoksie koło Severodvinska” 5 grudnia 2019

Na seminarium Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej (Warszawa, ul. Konwaliowa 7) dnia 5 grudnia 2019 r. (czwartek) o godzinie 12:30, wystąpi gościnnie

prof. dr hab. Jerzy W. Mietelski

– Kierownik Zakładu Fizykochemii Jądrowej Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie, który zaprezentuje wykład pt.:

„Wypadek w Nyonoksie koło Severodvinska (8.08.2019) – co wiemy? I co to mogło być?”

Wykład potrwa ok. 45 min + dyskusja.