24 września 2020 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków stowarzyszenia SEREN-Polska. Zebranie zorganizowano metodą hybrydową, umożliwiając udział członków w obradach również poprzez łącza internetowe. Zebranie otworzyła Wiceprezes prof. dr hab. Anna Wysocka-Rabin, która na wstępie poprosiła zebranych o uczczenie chwilą ciszy pamięci zmarłej w marcu 2020 r. Prezes Stowarzyszenia, prof. Natalii Golnik. Kol. Krzysztof Rzymkowski – Sekretarz Generalny SEREN-Polska, przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2019.
Przeprowadzono wybory władz Stowarzyszenia SEREN-Polska. Prezesem Stowarzyszenia został wybrany prof. dr hab. Marek Krzysztof Janiak. Do Zarządu zostali wybrani kol. kol. Maciej Budzanowski, Andrzej Chmielewski, Jacek Nowicki, Marek Rabiński, Krzysztof Rzymkowski, Andrzej Strupczewski, Anna Wysocka-Rabin, Paweł Żbikowski. Członkami Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: kol. kol. Tomasz Jackowski, Stanisław Latek, Roman Szabatin.