Andrzej Strupczewski „SKN_1_Wpływ promieniowania na zdrowie ludzi”