Andrzej Strupczewski „SKN_2_Zagrożenie awariami w elektrowniach jądrowych”