„Dozymetria termoluminescencyjna – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość” 15 października 2021

Komitet Energetyki Jądrowej Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Stowarzyszenie Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej
Sekcja Energetyki Jądrowej Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego

Uprzejmie zapraszamy na zdalną prelekcję pod tytułem

Dozymetria termoluminescencyjna – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość,

którą wygłosi prof. Maciej Budzanowski z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Pasywna dozymetria termoluminescencyjna promieniowania jonizującego bazuje na zjawisku emisji światła pod wpływem podgrzewania różnych materiałów. Zjawisko to zostało zauważone i opisane przez Sir Roberta Boyla, następnie Maria Skłodowska-Curie stwierdziła że promieniowanie jonizujące powoduje przywrócenie świecenia, zapoczątkowała tym samym powstanie dawkomierza. W latach 50-tych poprzedniego stulecia zastosowano zarówno naturalne materiały jak i sztucznie wytworzone przez człowieka do dozymetrii promieniowania jonizującego. Obecnie od wielu laty dawkomierze termoluminescencyjne są najbardziej rozpowszechnionym detektorem pasywnym w dozymetrii indywidualnej, środowiskowej i klinicznej na świecie. Z pośród wielu detektorów termoluminescencyjnych tzw. wysokoczuły LiF:Mg, Cu, P (nazwa MCP-N) ma własności nieporównywalne do innych przede wszystkim może mierzyć dawki od 200 nGy do 1 MGy, ma płaską charakterystykę energetyczną w szerokim zakresie energii promieniowania gamma oraz możliwość pomiaru czasu wystąpienia ekspozycji awaryjnej. W referacie zostanie przedstawiona po krótce kolorowa historia termoluminescencji, jej zastosowań oraz oceny możliwości korzystania w różnych dziedzinach nauki, przemysłu, medycyny i oczywiście pod kątem energetyki jądrowej oraz jej rozwoju w Polsce.

Seminarium odbędzie się w dniu 15 października 2021 r. (piątek) o godz. 18:00 na platformie internetowej Zoom.
Link do rejestracji: https://sep.com.pl/aktualnosci/seminarium-komitetu-energetyki-jadrowej-sep-15-pazdziernika-2021-r-godz-18-00.html
Osoby zarejestrowane otrzymają link umożliwiający włączenie się w zdalne spotkanie.