„Organizacja budowy elektrowni jądrowej – procedury poprzedzające oraz prace przygotowawcze” 19 maja 2022

Komitet Energetyki Jądrowej SEP serdecznie zaprasza na kolejne seminarium on-line (na platformie Zoom) w dniu 19 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 18:00, podczas którego wygłoszony zostanie referat pt.:

„Organizacja budowy elektrowni jądrowej – procedury poprzedzające oraz prace przygotowawcze. System BHP i OŚ oraz Zapewnienia Jakości”

Prelegent: inż. Zbigniew Wiegner, menadżer wielu prestiżowych budów, w tym między innymi kierownik budowy elektrowni jądrowej Olkiluoto-3 w Finlandii (1650 MW), dyrektor budowy dwóch bloków w Elektrowni Opole (2×900 MW), a także innych budów ważnych obiektów energetyki w różnych częściach świata.

Link na stronie https://sep.com.pl/aktualnosci/seminarium-komitetu-energetyki-jadrowej-sep-19-maja-2022-r-godz-18-00.html