Komitet Problemów Energetyki przy Prezydium PAN w sprawie energetyki jądrowej