Kwestionariusz przystąpienia

Po zapoznaniu się ze Statutem Stowarzyszenia Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej proszę o przyjęcie mnie w poczet członków SEREN Polska.

Informacje podstawowe:

Imię (wymagane)

Nazwisko (wymagane)

Tytuł/Funkcja/Stanowisko

Instytucja/Firma/Uczelnia

Adres email (wymagane)

Telefony kontaktowe (wymagane)

Informacje dodatkowe:

Prowadzona działalność zawodowa/naukowa

Propozycje działalności w SEREN (artykuły/wystąpienia/opracowania etc.)


Wypełnienie i wysłanie powyższego formularza spowoduje umieszczenie Państwa danych w bazie Stowarzyszenia. Dziękujemy za przystąpienie do SEREN. Zapraszamy do działania!