atom po rozpadzie promieniotwórczym, posiadający dużą energię kinetyczną odrzutu (do 0,6 MeV) spowodowaną emisją cząstki (cząstek) w czasie rozpadu. Energia odrzutu jest wielokrotnie większa od energii wiązań chemicznych, przez co atom gorący zrywa wiązania chemiczne i można łatwo wydzielać je z danej substancji