Czy wiesz, że

3 stycznia 2016

Nuklid

jądro atomowe o określonej wartości liczby atomowej i liczby masowej. Istnieje około 7000 różnych możliwych nuklidów, z których jedynie kilkaset, to nuklidy trwałe
3 stycznia 2016

Nukleonika

nauka o technicznych aspektach fizyki jądra atomowego, obejmująca projektowanie reaktorów jądrowych, urządzeń wytwarzających i wykrywajacych promieniowanie, zagadnienia transportu materiałów jądrowych, a także problemy związane z izotopami […]
3 stycznia 2016

Nukleon

ogólna nazwa protonu i neutronu
3 stycznia 2016

Niedobór masy

różnica między masą spoczynkową jądra promieniotwórczego przed rozpadem i sumą mas spoczynkowych produktów rozpadu