w odniesieniu do nukleonu – cząstka, którą można postrzegać jako wzbudzony stan nukleonu o nieco większej masie