Radioaktywność, promieniotwórczość

zdolność emitowania przez pewne izotopy promieniowania jądrowego wskutek rozpadu promieniotwórczego ich jąder atomów. Promieniotwórczość izotopów występujących w przyrodzie jest nazywana promieniotwórczością naturalną, otrzymywanych zaś w wyniku reakcji jądrowych – promieniotwórczością sztuczną