radionuklid, z którego powstaje nuklid pochodny (radioaktywny bądź trwały)