urządzenie, w którym jest inicjowana, podtrzymywana i kontrolowana reakcja rozszczepienia jąder atomowych (np. w celu produkcji energii). Podstawowymi elementami reaktora są: paliwo nuklearne, moderator, osłona, pręty sterujące, układ chłodzenia