neutrony emitowane bezpośrednio po rozszczepieniu jądra atomowego w ciągu czasu rzędu 10-6 s