Ochrona przed zagrożeniami po awariach w elektrowniach jądrowych

Skąd bierze się zagrożenie po awarii w elektrowni jądrowej? Czy elektrownia może wybuchnąć jak bomba atomowa? By lepiej móc to osądzić, przyjrzyjmy się skutkom reakcji rozszczepienia uranu – tym pożądanym, zapewniającym generację ciepła, i tym niepożądanym, choć nieodłącznym – powodującym zagrożenie radiacyjne.

Ochrona przed zagrożeniami po awariach w EJ – dr inż. A. Strupczewski