Pasywne układy bezpieczeństwa w reaktorach AP1000

Źródłem sprzeciwu wobec energetyki jądrowej są obawy przed awarią reaktora, która mogłaby doprowadzić do zagrożenia życia i zdrowia ludności, przede wszystkim zamieszkałej w okolicy elektrowni. O jakiej awarii w reaktorze może być mowa?

Pasywne układy bezpieczeństwa w reaktorach AP1000 – mgr inż. Paweł Żbikowski