PGE EJ1: Ponad 1 mln zł w ramach Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych

Gminy Choczewo, Gniewino oraz Krokowa, dzięki uruchomionemu w listopadzie przez Spółkę PGE EJ 1 Programowi Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych, otrzymały środki finansowe o łącznej wartości 1,2 mln zł. Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone m.in. na realizację projektów związanych z rozwojem infrastruktury i poprawą bezpieczeństwa.
Źródło: nuclear – PGE EJ1: Ponad 1 mln zł w ramach Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych