Komentarz ekspercki prof. Wrochny w sprawie raportu OECD dotyczącego EJ Fukushima

Wczoraj, 29 lutego, na specjalnej konferencji w Paryżu, Agencja Energii Jądrowej OECD (OECD NEA) opublikowała raport “Pięć lat po awarii w Fukushimie: poprawa bezpieczeństwa jądrowego i wyciągnięte wnioski”. To kolejne opracowanie międzynarodowych ekspertów, będące wynikiem szczegółowych analiz wydarzeń z marca 2011 r.
Źródło: nuclear – Komentarz ekspercki prof. Wrochny w sprawie raportu OECD dotyczącego EJ Fukushima