Kolejny przebój akceleratora LHC – mamy naprawdę dobry zwiastun!

W świetle najnowszej analizy danych o rzadkich rozpadach mezonów pięknych świat nowej fizyki wydaje się być coraz bliżej. Badania przeprowadzili fizycy pracujący przy akceleratorze LHC, wśród których znajdowali się naukowcy z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.
Źródło: nuclear – Kolejny przebój akceleratora LHC – mamy naprawdę dobry zwiastun!