Postępy Techniki Jądrowej: ENERGETYKA JĄDROWA JAPONII PO KATASTROFIE W ELEKTROWNI FUKUSHIMA DAIICHI

Postępy Techniki Jądrowej: ENERGETYKA JĄDROWA JAPONII PO KATASTROFIE W ELEKTROWNI
FUKUSHIMA DAIICHI. Opracowanie stanu energetyki jądrowej, modyfikacji planów jej rozwoju w Japonii po katastrofie wywołanej falą tsunami w elektrowni Fukushima Daiichi.

ENERGETYKA JĄDROWA JAPONII PO KATASTROFIE W ELEKTROWNI FUKUSHIMA DAIICHI (.pdf)