PAA uruchamia nową stację wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych typu PMS

W dniu 21 lipca 2016 r. włączono do sieci monitoringu radiacyjnego kolejną stację wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych typu PMS (ang. Permanent Monitoring Station). Stacja znajduje się na terenie Geoparku w Kielcach i umożliwia pomiar parametrów związanych z bieżącą sytuacją radiacyjną kraju.
Źródło: nuclear – PAA uruchamia nową stację wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych typu PMS