PAA: nowe porozumienie o współpracy pomiędzy Polską a USA

W dniu 28 września 2016 roku, w trakcie 60. Konferencji Generalnej MAEA, podpisano Porozumienie między Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Dozoru Jądrowego Stanów Zjednoczonych Ameryki o wymianie informacji technicznej i współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego.
Źródło: nuclear – PAA: nowe porozumienie o współpracy pomiędzy Polską a USA