Sukces ICHTJ podczas 10. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2016

W dniach 10 – 12 października 2016 roku odbyła się X Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS 2016. Wydarzenie to miało miejsce w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej i zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Urzędem Patentowym RP oraz Politechniką Warszawską.
Źródło: nuclear – Sukces ICHTJ podczas 10. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 2016