Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych – nabór wniosków na 2017 rok

PGE EJ 1 w ramach realizowanego przez Spółkę Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych rozpoczęła kolejny nabór wniosków. Budżet Programu na 2017 rok został ustalony na poziomie 2 mln PLN. Program został zainaugurowany 16 listopada 2015 roku.
Źródło: nuclear – Program Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych – nabór wniosków na 2017 rok