Różne warianty finansowania elektrowni jądrowej w Polsce

– Ministerstwo Energii bada różne warianty kosztowe dla nowego sposobu finansowania elektrowni jądrowej w Polsce – powiedział Z-ca Dyrektora Departamentu Energii Jądrowej ME Zbigniew Kubacki, 23 maja 2017 r. podczas konferencji w Sejmie RP.
Źródło: nuclear – Różne warianty finansowania elektrowni jądrowej w Polsce