Zalecenia organizacyjno-techniczne Prezesa PAA dotyczące zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych

Państwowa Agencja Atomistyki wydała nowe zalecenia organizacyjno-techniczne dotyczące Zabezpieczenia Źródeł Promieniotwórczych. Zalecenia powstały w oparciu o wytyczne Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA) przy uwzględnieniu potrzeb Polski w zakresie zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych.
Źródło: nuclear – Zalecenia organizacyjno-techniczne Prezesa PAA dotyczące zabezpieczenia źródeł promieniotwórczych