ME: Na posiedzeniu IFNEC o polskim programie jądrowym

Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Energii Józef Sobolewski reprezentował Polskę podczas spotkania Międzynarodowych Ram Współpracy dla Energetyki Jądrowej (IFNEC) w dniach 8-9 listopada 2017 r. w Agencji Energii Jądrowej OECD w Paryżu.
Źródło: nuclear – ME: Na posiedzeniu IFNEC o polskim programie jądrowym