Badania materiałowe NCBJ istotnym elementem bezpieczeństwa polskiego programu jądrowego

Laboratorium Badań Materiałowych Narodowego Centrum Badań Jądrowych przygotowało na zlecenie Ministerstwa Energii „Wytyczne wspomagające działania przedsiębiorstw krajowych w budowie elektrowni jądrowych”. Wytyczne dotyczą prowadzania badań nieniszczących i niszczących elementów instalacji i obiektów energetyki jądrowej.
Źródło: nuclear – Badania materiałowe NCBJ istotnym elementem bezpieczeństwa polskiego programu jądrowego