Składowisko odpadów promieniotwórczych a terapie onkologiczne

Rozwój nauki, przemysłu i medycyny nuklearnej w Polsce wymaga posiadania składowiska nisko- i średnioaktywnych odpadów promieniotwórczych. Według szacunku Ministerstwa Energii obecny obiekt w Różanie wypełni się w ciągu najbliższych dziesięciu lat, dlatego poszukiwana jest nowa lokalizacja.
Źródło: nuclear – Składowisko odpadów promieniotwórczych a terapie onkologiczne