ME zleca wykonanie opracowań odnośnie energetyki jądrowej

Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Energii opublikował trzy zaproszenia do składania ofert na wykonanie usług, których przedmiotem jest wykonanie ekspertyz dotyczących programu jądrowego.
Źródło: nuclear – ME zleca wykonanie opracowań odnośnie energetyki jądrowej