Kolejne ważne terminy na budowach elektrowni jądrowych z blokami EPR

W dniu 6 stycznia 2018 roku EDF zakończył fazę tzw. „zimnych” testów reaktora EPR w elektrowni jądrowej Flamanville. Ten etap jest częścią ogólnych testów, które rozpoczęły się w pierwszym kwartale 2017 roku i które pozwolą zweryfikować i przetestować działanie wszystkich układów bloku EPR.
Źródło: nuclear – Kolejne ważne terminy na budowach elektrowni jądrowych z blokami EPR