36 lat temu powstała Państwowa Agencja Atomistyki

Utworzenie 36 lat temu Państwowej Agencji Atomistyki było ważnym wydarzeniem w rozwoju systemu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce. Przez okres swojego istnienia Agencja przeszła drogę rozwoju od koordynatora rozwoju atomistyki w Polsce do urzędu dozoru jądrowego.
Źródło: nuclear – 36 lat temu powstała Państwowa Agencja Atomistyki