Andrzej Przybycin powołany na stanowisko Prezesa PAA

W dniu 13 marca 2018 r. Prezes Rady Ministrów, na podstawie art. 109 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, na wniosek Ministra Środowiska powołał Andrzeja Przybycina na stanowisko Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.
Źródło: nuclear – Andrzej Przybycin powołany na stanowisko Prezesa PAA