Stanowisko Ministerstwa Energii do Informacji o wynikach kontroli NIK

14 marca 2018 r. Minister Energii przekazał Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli następujące stanowisko do Informacji o wynikach kontroli Realizacji „Programu polskiej energetyki jądrowej”.
Źródło: nuclear – Stanowisko Ministerstwa Energii do Informacji o wynikach kontroli NIK