Seminarium „Akceleratory w nowoczesnej radioterapii” 17 maja i 5 czerwca 2018 r.

Komitet Energetyki Jądrowej Stowarzyszenia Elektryków Polskich
Sekcja Energetyki Jądrowej Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego
Stowarzyszenie Ekologów na Rzecz Energii Nuklearnej – SEREN

Uprzejmie zapraszamy na cykl dwóch wykładów pod tytułem:

Akceleratory w nowoczesnej radioterapii

którą wygłosi dr hab. Anna Wysocka-Rabin, prof. NCBJ,
absolwentka Wydziału Fizyki UW (specjalność – fizyka jądrowa), dr hab. nauk fizycznych, profesor nadzwyczajny i członek Rady Naukowej w NCBJ (Zakład Fizyki i Techniki Akceleracji Cząstek); od lat zaangażowana w projekty, których celem są badania i rozwój nowych typów akceleratorów, wprowadzanie nowych technologii i procedur w dziedzinie radioterapii; współpracowała z wiodącym ośrodkami naukowymi na świecie, prowadzącymi badania dotyczące radioterapii wiązkami elektronów, fotonów i hadronów.

Pierwszy wykład odbędzie się 17 maja 2018 r. (czwartek) o godz. 16:00, a jego plan obejmuje następujące zagadnienia:
• Podstawowe pojęcia używane w radioterapii i jej rola w leczeniu nowotworów,
• Budowa liniowego akceleratora medycznego elektronów,
• Radioterapia konformalna: radioterapia wiązką o modulowanej intensywności (IMRT), radioterapia stereotaktyczna (SRS), radioterapia hadronowa (protony, ciężkie jony).

Natomiast w drugim wykładzie, 5 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 15:00, poruszone zostaną poniższe zagadnienia:
• Akceleratory używane do przyśpieszania protonów i jonów węgla stosowanych w radioterapii,
• Przykłady działających ośrodków oraz planowane centra radioterapii hadronowej.

Oba wykłady, 17 maja (16:00) i 5 czerwca (15:00), odbędą się w sali konferencyjnej SK4 na parterze budynku Starej Kotłowni na terenie Politechniki Warszawskiej (za Gmachem Głównym), Plac Politechniki 1.
Wstęp wolny – serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Przewodniczący KEJ SEP – prof. dr hab. inż. Józef Paska
Przewodniczący SEJ PTN – dr inż. Andrzej Mikulski
Sekretarz Generalny SEREN – dr inż. Krzysztof Rzymkowski