Kwartalnik Postępy Techniki Jądrowej zwycięzcą w konkursie NUMERUS PRIMUS INTER PARES

Towarzystwo Kultury Technicznej – członek Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (FSNT-NOT) – rozstrzygnęło XXXI edycję Konkursu NUMERUS PRIMUS INTER PARES, którego celem jest wyłonienie najlepszego w zakresie upowszechniania wiedzy i kultury technicznej – numeru czasopisma technicznego oraz popularno-technicznego z poprzedniego roku kalendarzowego.
Źródło: nuclear – Kwartalnik Postępy Techniki Jądrowej zwycięzcą w konkursie NUMERUS PRIMUS INTER PARES