Projekt TANGO 2 szansą dla rozwoju transportu morskiego

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej od czerwca 2017 roku realizuje projekt TANGO 2 pn. „Plazmowa technologia usuwania tlenków azotu z gazów spalinowych”, który jest wspólnym przedsięwzięciem Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Źródło: nuclear – Projekt TANGO 2 szansą dla rozwoju transportu morskiego