Całkowity koszt zapewnienia energii elektrycznej – Raport Agencji Energii Jądrowej OECD

Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Energii opublikował przetłumaczone na język polski streszczenie Raportu pt. “Całkowity koszt zapewnienia energii elektrycznej” („The Full Costs of Electricity Provision”), który został opublikowany przez Agencję Energii Jądrowej OECD w kwietniu br.
Źródło: nuclear – Całkowity koszt zapewnienia energii elektrycznej – Raport Agencji Energii Jądrowej OECD