PolFEL powstanie! Polski laser na swobodnych elektronach w Świerku uzyskał finansowanie

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy – Instytucja wdrażająca krajowy program operacyjny finansujący badania, rozwój i innowacje ogłosiła listę zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu 2/4.2/2017 w Działaniu 4.2 Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki” POIR.
Źródło: nuclear – PolFEL powstanie! Polski laser na swobodnych elektronach w Świerku uzyskał finansowanie