Nowe wydanie wytycznych transportowych MAEA dla materiałów promieniotwórczych SSR-6

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej wydała najnowszą publikację obejmującą edycję wymagań bezpieczeństwa dotyczących bezpiecznego transportu materiałów radioaktywnych. Dokument, wraz z uzupełniającymi go sześcioma przewodnikami, stanowi istotny element prawa transportowego obowiązującego na świecie.
Źródło: nuclear – Nowe wydanie wytycznych transportowych MAEA dla materiałów promieniotwórczych SSR-6